Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

Data kontroli

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

Wynik kontroli

21.05.2008r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola problemowa – SI POMOST

Protokół  z dnia 05.06.2008r.

14.08.2008r.

ZUS Oddział Rzeszów

Kontrola okresowa

Protokół  z dnia 25.08.2008r.

od 04.03.2009r. do 05.03.2009r.

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej

Kontrola finansowa

Protokół z dnia 05.03.2009r. przyjęty Uchwałą nr 121/ 592/09 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej

10.03.2009r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola doraźna - OIK

Protokół nr S.I.0934/6/09 z dnia 08.05.2009r.

10.11.2010r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola kompleksowa – działalność OIK

Protokół nr S.I.0931-3-3/10 z dnia 22.12.2010r.

od 03.03.2011r. do 22.03.2011r.

ZUS oddział Rzeszów

Kontrola problemowa

Protokół  z dnia 22.03.2011r.

od 07.04.2011r. do 21.04.2011r.

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej

Kontrola problemowa – kontrola zarządcza

Protokół  z dnia 21.04.2011r.

30.08.2011r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola kompleksowa – realizacja zadań pomocy społecznej

Protokół  z dnia 19.12.2011r.

od 10.04.2012r. do 22.04.2012r.

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej

Kontrola kompleksowa – realizacja zadań pomocy społecznej

Protokół  z dnia 24.04.2012r.

od 11.07.2012r. do 13.07.2012r.

Wojewódzki Urząd  Pracy w Rzeszowie

Kontrola projektu 
PO KL

Informacja pokontrolna z dnia 07.08.2012r.

29.10.2012r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola problemowa – realizacja PKE

Protokół nr
S-I.431.10.1.2012.EK
z dnia 02.01.2013r.

od 06.06.2013r. do 06.06.2014r.

Starosta Kolbuszowski

Audyt wewnętrzna – funkcjonowanie kontroli zarządczej

 Protokół dostępny w Starostwie Powiatowym

od 01.08.2013r. do 02.08.2014r.

Starosta Kolbuszowski

Audyt wewnętrzna – funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

Protokół dostępny w Starostwie Powiatowym

25.08.2015r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola problemowa – realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej

Protokół nr
S-I.431.13.7.2015.EJ  z dnia 22.09.2015r.

11.09.2015r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola kompleksowa – realizacja zadań z pomocy społecznej

Protokół nr
S-I.431.2.2.2015.MW  z dnia 03.11.2015r.

14.09.2015r.

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej

Kontrola okresowa – zadania z pieczy zastępczej

Ustalenia pokontrolne z dnia 23.12.2015r.

od 04.08.2016r. do 05.08.2016r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola kompleksowa - realizacja zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Protokół nr
S-I.431.10.12.2016.EK  z dnia 24.08.2016r.

26.01.2018r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola sprawdzająca – ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wystąpienie pokontrolne Nr S-I.431.11.2.2018.EJ z dnia 08.02.2018r.

09.05.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Kontrola doraźna – przestrzeganie postanowień umowy w zakresie wydatkowania środków KRS

Protokół kontroli Nr 2/2018 z dnia 16.05.2018r.

25.01.2019r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola kompleksowa – realizacja zadań pomocy społecznej

Protokół kontroli Nr S-I.431.2.2.2019.MW z dnia 20.02.2019r.

od 29.07.2020r. do 31.07.2020r.

Wojewoda Podkarpacki

Kontrola kompleksowa – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Protokół kontroli Nr S-I.431.10.8.2020.EK z dnia 26.08.2020r.


 


 

Protokoły i inne dokumenty pokontrolne do wglądu bezpośrednio u Kierownika PCPR w Kolbuszowej.

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-21 16:57:19, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)