Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

Majątek i finanse jednostki

1. Majątek PCPR jest mieniem Powiatu Kolbuszowskiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

2. W skład majątku jednostki wchodzą w szczególności:

  • nieruchomości – brak
  • samochody – brak
  • ilość komputerów – 10 komputerów + 8 drukarek
  • kserokopiarka
  • inne wartościowe wyposażenie - brak

3. PCPR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

4. Obsługę  finansowo - księgową PCPR wykonuje  Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej.

5. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Powiatu w Kolbuszowej.

6. Za całość gospodarki finansowej PCPR odpowiada Kierownik.


Sprawozdania z wykonania budżetu w załącznikach (kliknij "więcej"). 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)