Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

GK. PODGIK.6642.1.1509.2018

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Siedlanka
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-30
Data publikacji:
2021-11-30
Data ostatniej zmiany:
2021-11-30

GK.P.6642.1.2268.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009 Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-26
Data publikacji:
2021-11-26
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26

GK.P.6642.1.2091.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Wilcza Wola
gmina: Dzikowiec

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-23
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23

GK.P.6642.1.2322.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0001 Kolbuszowa
gmina: 180602_4 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-22
Data ostatniej zmiany:
2021-11-22

GK.P.6642.1.2289.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0003 Komorów
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-16
Data publikacji:
2021-11-16
Data ostatniej zmiany:
2021-11-16

GK. PODGIK 6642.1.508.2018

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Trzęsówka
gmina: Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-15
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15

GK.P.6642.1.2213.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0007 Niwiska
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-12
Data publikacji:
2021-11-12
Data ostatniej zmiany:
2021-11-12

GK.P.6642.1.1712.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Kupno
gmina: Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-12
Data publikacji:
2021-11-12
Data ostatniej zmiany:
2021-11-12

GK.P.6642.1.1847.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Kupno
gmina: Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-10
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-11

GK.P.6642.1.1589.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-10
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-11

GK.P.6642.1.2213.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0007 Niwiska
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-02
Data publikacji:
2021-11-02
Data ostatniej zmiany:
2021-11-04

GK.P.6642.1.1974.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Nowa Wieś
gmina: Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-27
Data ostatniej zmiany:
2021-10-27

GK.032.25.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Wykonania pracy polegającej na cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 8 metrów bieżących operatów technicznych złożonych do A4 z różnych lat i asortymentów, które dotychczas nie zostały zeskanowane oraz zasilenie istniejącej bazy danych zeskanowanymi danymi pozyskanymi z materiałów źródłowych.


Zamawiający:  
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.12.2021 r.
- Okres gwarancji: 6 miesięcy.
- Odbiór i zasilenie bazy danych nastąpi w Siedzibie Zamawiającego.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i  zabezpieczonej przez otwarciem kopercie opisanej: „GK.032.25.2021 Cyfryzacja pzgik OFERTA, nie otwierać przed 29.10.2021 r. godz. 15:30”
- osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,
- za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Za zachowany termin uznaje się wpływ oferty do Starostwa Powiatowego w  Kolbuszowej we wskazanym wyżej terminie. W przypadku doręczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego (kuriera) Wykonawca ponosi ryzyko złożenia oferty po terminie.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto. Cena złożona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuły należytej, zgodnej z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 5754 w godzinach pracy urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-10-19
Data publikacji:
2021-10-19
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09

GK.P.6642.1.1941.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-10-11
Data publikacji:
2021-10-11
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12

GK.032.26.2021

Ikona statystyk

Zaproszenie do składania ofert

na sporządzenie wykazu synchronizacji na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową oraz wykazów zmian gruntowych na zmianę rodzaju rolnych użytków gruntowych na użytek o nazwie „drogi”.

Zamawiający:  Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.

II.      Przedmiot zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia nr 1 jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych (wykazu synchronizacyjnego), dla nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 339/3 o pow. 0.2982 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Klapówka, leżąca w ciągu drogi publicznej powiatowej nr 1 217 R Kłapówka-Pogwizdów-Hucisko, celem przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu do wydania decyzji stwierdzającej nabycie własności przez Powiat Kolbuszowski do tej nieruchomości, a następnie założenie księgi wieczystej.

2.    Przedmiotem zamówienia nr 2 jest sporządzenie wykazów zmian gruntowych wraz z korektą części opisowej i kartograficznej polegających na zmianie rodzaju rolnych użytków gruntowych na użytek gruntowy o nazwie „drogi” oznaczony symbolem dr, dla następujących działek:

1)       665/1 o pow. 0,0070 ha obr. Krzątka,

2)      1134/27 o pow. 0,0020 ha, 1134/30 o pow. 0,0323 ha, 1134/42 o pow. 0,0035 ha i 1134/44 o pow. 0,0019 ha, wszystkie położone w obrębie Werynia,

3)       270/4 o pow. 0,8467 ha obr. Korczowiska,

4)      37/1 o pow. 0,0023 ha, 46/1 o pow. 0,01 ha, 45/1 o pow. 0,0054 ha i 45/2 o pow. 0,0029 ha obr. Kosowy,

5)       110 o pow. 4,0616 ha obr. Raniżów.

Wszystkie ww. w pkt 2 działki leżą w ciągu publicznych dróg powiatowych.

III.       Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-11
Data ostatniej zmiany:
2021-10-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-03 09:39:29, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)