Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Biuro Rzeczy Znalezionych

Ikona statystyk

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

 ul. 11 Listopada 10,

36-100 Kolbuszowa

I piętro, pokój nr 222,  tel. 177445762

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE RZECZY ZNALEZIONYCH:

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, wzywam osoby uprawnione do odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy znalezionych, przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 – go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa:

 

Wykaz rzeczy znalezionych

przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych

Lp.

Rzecz znaleziona

Data przekazania

Nr ewid.

1.

smartfon Motorola Moto E7 plus

wraz z workiem Adidas

06.04.2023 r. 3/2023
2. rower Romet w kolorze fioletowym 10.04.2023 r. 4/2023
3. banknot 10.05.2023 r. 5/2023
4. klucz samochodowy ze smyczą 14.03.2024 r. 1/2024

 

Pouczenie:

     1. Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego:

§ 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania –
w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

     2. Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru następuje po uiszczeniu przez nią kosztów, o których mowa w art. 18 ustawy o rzeczach znalezionych, tj.  kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

     3. Odbiór rzeczy może nastąpić po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności lub dysponowania rzeczą, a w przypadku braku takiego dokumentu, po określeniu wyglądu rzeczy i podaniu cech charakterystycznych świadczących, że rzecz znaleziona jest własnością osoby zgłaszającej po odbiór.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)