Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Zakres działania

Ikona statystyk

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KOLBUSZOWEJ

 Podstawa działania:

 1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późn. Zm./. 
 2. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 1 czerwca 1999 r.

Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

 1. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jako organ I instancji,
 2. podkarpacki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Rzeszowie jako organ II instancji,

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego,
 2. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 3. współdziałanie z organami kontroli państwowej i organami administracji architektoniczno-budowlanej,

Zadania nałożone ustawą Prawo budowlane to:

Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

 • rozbiórek obiektów budowlanych lub ich części budowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych,
 • określanie czynności niezbędnych do wykonania w celu uzyskania pozwolenia na wznowienie robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • udzielanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych,
 • utrzymania obiektów budowlanych,
 • samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • katastrof budowlanych,

Wykonywanie funkcji inspekcyjno-kontrolnych polegających na:

 • kontroli obiektów będących w budowie,
 • kontroli użytkowania obiektów budowlanych,
 • kontroli wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należą sprawy określone w art. 83 ustawy Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w każdy dzień w godzinach pracy.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)