Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

Ikona statystyk

UWAGA

Komunikat w sprawie Punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Powiat Kolbuszowski informuje, że po analizie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu i poszczególnych gmin powiatu, podjęto decyzję, iż z dniem 1 marca 2022 r. odstępujemy od zdalnego świadczenia porad i wracamy do formy bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa.

Termin wizyty można ustalić pod numerem telefonu: 17 7445728 lub dzwoniąc bezpośrednio na numery podane poniżej lub poprzez adres e-mail: npp@kolbuszowski.pl.

Wniosek zgłoszenie porady


 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja od 1 stycznia 2022 r.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 t.j.) na terenie powiatu kolbuszowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

 
W powiecie kolbuszowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem kliknij po szczegóły :

 

ZAKRES PORADNICTWA -  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

POROZUMIENIA / UMOWA | ADRESY DYŻURÓW

DNI I GODZINY

DANE KONTAKTOWE

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI

Starostwo Powiatowe

w Kolbuszowej

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Kolbuszowej

"Inkubator Przedsiębiorczości"

ul. Jana Pawła II 8,
36-100 Kolbuszowa
pokój nr 10

Poniedziałek

8:00 – 12:00

tel. 535-385-015

(Adwokat)
agnieszka.faryniarz@gmail.com

Osoby uprawnione z ustawy o npp.

Wtorek

8:00 – 12:00

tel. 506-126-447

(Adwokat)

kancelaria@jastrzebskaadwokat.pl

punkty w gminach

Urząd Gminy w Niwiskach

36-147

Niwiska 430

Środa

12:00 – 16:00

tel. 508-564-266

(Radca prawny)

iza.kwoka@gmail.com

Osoby uprawnione z ustawy o npp.

Czwartek

13:00 – 17:00

tel. 783-516-020

 (Radca prawny)

seta29@interia.pl

Urząd Gminy w Cmolasie

36 - 105 Cmolas 237 B
pokój nr 5

Piątek

8:00 – 12:00

tel. 509-945-839

(Radca prawny)

karolina.szyszko@op.pl

 

tel. 510-836-193

(Adwokat)

adwokatbogusz@gmail.com

Osoby uprawnione z ustawy o npp.

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Kolbuszowej

„Inkubator Przedsiębiorczości”

organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL”

ul. Jana Pawła II 8,
36-100 Kolbuszowa
pokój nr 10

poniedziałek

12:00 – 16:00

tel. 731-540-147

(Adwokat)

kancelariakolbuszowa@gmail.com

Osoby uprawnione z ustawy o npp.

Wtorek

12:00 – 16:00

tel. 533-089-229

(Adwokat)

twiercioch@gmail.com 

środa

14:00 – 18:00

tel. 731-540-147

(Adwokat)

kancelariakolbuszowa@gmail.com

czwartek

15:30 – 19:30

tel. 607-284-127

(Radca prawny)

dawidpoborca@gmail.com 

piątek

9:00 – 13:00

tel. 533-089-229

(Adwokat)

twiercioch@gmail.com 


 
   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Co do zasady nieodpłatną poradę prawną można otrzymać bezpośrednio w każdym punkcie bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.
  

Zgłoszeń dokonywać można również telefonicznie pod numerem:     17 744 57 28  
w godzinach:   poniedziałek 8:00 – 16:00
    wtorek – piątek 7:30 – 15:30
oraz przez adres e-mail:   npp@kolbuszowski.pl  

 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Z porad może skorzystać każda osoba, którą nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086)

 


 NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 

   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” - kliknij po szczegółyNIEODPŁATNA MEDIACJA

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, specjalistyczny dyżur mediacyjny prawnej prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” - kliknij po szczegóły.
 
 
Lista punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego dostępnych dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego
Karta informacyjna poradnictwa - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-01-08
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2022-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)