Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

STATUT POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Ikona statystyk

ROZDZIAŁ   I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

                                           

Uchwała określa:

 1. Ustrój Powiatu Kolbuszowskiego,

 2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Kolbuszowskiego, Zarządu Powiatu oraz komisji stałych Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 3. zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów: Rady, Zarządu, Komisji,.


§ 2

                                         

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Kolbuszowski,

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kolbuszowskiego,

 3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego,

 4. Komisji - należy przez to rozumieć komisje stałe Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 5. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 6. Przewodniczącym – Przewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 7. Wiceprzewodniczącym – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowskiego

 8. Radnym – należy przez to rozumieć radnego Powiatu Kolbuszowskiego,

 9. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Kolbuszowskiego,

 10. Wicestaroście – należy przez to rozumieć Wicestarostę Kolbuszowskiego,

 11. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Kolbuszowskiego.

 12. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego

 13. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Kolbuszowskiego.,

 14. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-20 14:21:47, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)