Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.7.78.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 489/2 o powierzchni 0,0031 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2020 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość przejętej nieruchomości, można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-12-06
Data ostatniej zmiany:
2022-12-06

GK.683.7.77.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 582/1 o powierzchni 0,0024 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty IColbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2020 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość przejętej nieruchomości, można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-12-06
Data publikacji:
2022-12-06
Data ostatniej zmiany:
2022-12-06

GK.683.7.76.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1707/11 o powierzchni 0,0059 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2020 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość przejętej nieruchomości, można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pole. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-12-06
Data publikacji:
2022-12-06
Data ostatniej zmiany:
2022-12-06

GK.683.7.64.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), Starosta IColbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 505/1 o powierzchni 0,0028 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2020 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej n rll6 2 R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość przejętej nieruchomości, można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-12-02
Data publikacji:
2022-12-02
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02

GK.6821.1.11.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 116

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 25.11.2022 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.11.2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 116 o powierzchni 0,30 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00 - 16.00, wt.-pt.7.30 - 15.30).
Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-28
Data publikacji:
2022-11-28
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28

GK.683.3.25.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Krzątce, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2281/1 o powierzchni 0,0144 ha i 2282/1 o powierzchni 0,0073 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/7/2021, znak: AB.6740.6.6.2021 z dnia 21.10.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104104R „Drozdów - Gole” w miejscowości Krzątka na odcinku 439 mb na działkach położonych w Krzątce” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-25
Data publikacji:
2022-11-25
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02

AB.6740.1.41.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

z 25.11.2022r.

Stosownie do art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000),

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr 440/2022 z dnia 25.11.2022r.
(znak sprawy: AB.6740.1.41.2022)

dla

PV 1740 sp. z o.o.

00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A

o pozwoleniu na „Budowę farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gruntów 287/2 i 287/3 w obrębie ewidencyjnym Przedbórz, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa”

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-25
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25

GK.6620.58.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002,4048, 6310 z działkami sąsiednimi.

Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002, 4048, 6310 z działkami sąsiednimi.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pok. 211 w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-25
Data publikacji:
2022-11-25
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28

AB.6740.1.41.2022

Ikona statystyk

DEZYZJA Nr  440/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000), po ponownym rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę 1) z dnia 08.06.2022r. uzupełnionego 04.07.2022r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania i arch.-budowlany

i udzielam pozwolenia na budowę 

dla

PV 1740 sp. z o.o.

00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujące: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gruntów 287/2 i 287/3 w obrębie ewidencyjnym Przedbórz, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa” 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-11-25
Data publikacji:
2022-11-25
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25

GK.6620.58.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002,4048, 6310 z działkami sąsiednimi.

Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002, 4048, 6310 z działkami sąsiednimi.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pok. 211 w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

GK.6821.9.12.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Nowej Wsi, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 414, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w ustalonym terminie ze względu na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z materiałem dowodowym. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 10.01.2023 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy k.p.a. wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

GK.683.7.26.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Niwiska, w gminie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 132/1 o powierzchni 0,0028 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

- informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Niwiska, w obrębie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 132/1 o powierzchni 0,0028 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie ostatecznej w dniu 29.10.2021 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/2/2021, znak: AB.6740.8.3.2021 z dnia 17.09.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 na działkach położonych w Niwiskach”.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-18
Data publikacji:
2022-11-18
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 210/127/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2023 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-09
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09

GK.683.7.5.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Niwiska, w gminie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/7 o powierzchni 0,0084 ha.

Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Niwiska, w obrębie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/7 o powierzchni 0,0084 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie ostatecznej w dniu 29.10.2021 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/2/2021, znak: AB.6740.8.3.2021 z dnia 17.09.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 na działkach położonych w Niwiskach”.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

AB.6740.5.4.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr D/I/5/22 z dnia 04.11.2022r.

(znak sprawy: AB.6740.5.4.2022)

dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia- Kolonia w miejscowości Werynia” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)