Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6821.3.2.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-08-08
Data publikacji:
2022-08-08
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08

GK.6620.58.2.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
     Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021.735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, w zakresie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002, 4048, 6310 z działkami sąsiednimi, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 29.07.2022 r. terminie, z uwagi na konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego, w tym uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej i Pani Marii Wiącek oraz włączenia do postępowania dodatkowych stron.

     W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 30.09.2022 r.

     Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-27
Data publikacji:
2022-07-27
Data ostatniej zmiany:
2022-07-27

GK.683.6.13.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wilcza Wola, w gminie Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2371/1 o powierzchni 0,0355 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-26
Data publikacji:
2022-07-26
Data ostatniej zmiany:
2022-07-26

GK.6821.9.10.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
   Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 205, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzj i administracyjnej.
    Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

GK.6821.9.9.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
   Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszo wskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2490, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
    Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00 wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

GK.6821.9.8.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
   Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1710/7, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
   Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

GK.6821.9.7.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
   Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Kupnie, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1382/1, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
   Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

GK.6821.9.5.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
    Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/2, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
    Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

GK.6821.9.4.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
    Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Nowej Wsi, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 711, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
     Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

GK.6821.9.3.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
    Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Siedlance, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgrom adzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
    Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00 wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

GK.6821.9.1.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
    Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4013/1, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
    Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

AB.6740.14.1.2022

Ikona statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego
znak: AB.6740.14.1.2022

na wniosek Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 23.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów w km 27+040 do km 27+859  oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1204R w km 26+973 do km 27+040” w jednostce ewidencyjnej Raniżów, powiat kolbuszowski,
1) na działkach wchodzących pod inwestycję w obrębie Raniżów (położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji):

  • działki w całości wchodzące pod inwestycję: 2268, 2437
  • działki dzielone pod inwestycję: 2439 (2439/1, 2439/2), 2440 (2440/1, 2440/2), 3462 (3462/1, 3462/2)

(w nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora).
2) działka położona w terenie niezbędnym do realizacji inwestycji (czasowe zajęcie): 2323

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08

AB.6740.14.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.14.2.2022

na wniosek Zarządu Powiatu w Kolbuszowej reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej zs. w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów na terenie Gminy Raniżów w km od 25+953 do 26+098 " w jednostce ewidencyjnej Raniżów, obręb Raniżów, powiat kolbuszowski,

• na działkach wchodzących pod inwestycję położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości: 902, 929/4 (929/6), 928/1 (928/4), 927/1 (927/10), 927/4 (927/8), 926/1 (926/4)

(w nawiasach wskazano nr działek po podziale przeznaczone pod pas drogowy)

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

GK.683.3.30.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 4 f, 5, art. 18 ust. 1, 1 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)> dalej jako K.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Krzątce, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2286/1 o powierzchni 0,0538 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/7/2021, znak: AB.6740.6.6.2021 z dnia 21.10.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104104R „Drozdów-Gole” w miejscowości Krzątka na odcinku 439 mb na działkach położonych w Krzątce”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-13
Data publikacji:
2022-07-13
Data ostatniej zmiany:
2022-07-13

GK.683.3.25.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 12 ust. 4 f, 5, art. 18 ust. 1, 1 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej jako K.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania adm inistracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Krzątce, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2281/1 o powierzchni 0,0144 ha i 2282/1 o powierzchni 0,0073 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/7/2021, znak: AB.6740.6.6.2021 z dnia 21.10.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104104R „Drozdów-Gole” w miejscowości Krzątka na odcinku 439 mb na działkach położonych w Krzątce”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-13
Data publikacji:
2022-07-13
Data ostatniej zmiany:
2022-07-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 15:51:32, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)