Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

AB.6740.6.6.2020

Ikona statystyk
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DZ. U. Z2021 r, poz. 375) postanawiam z urzędu sprostować oczywiste omyłki w mojej decyzji nr D/l 1/1/2021 z 02.02.2021 r wydanej dla Wójta Gminy Dzikowiec o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola, na działkach położonych w Wilczej Woli (znak spr. AB.6740.6.6.2020). 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-07
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07

GK.6821.1.23.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 04.05.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.23.2020 zmieniająca decyzję Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.11.2021 r. znak: GK.6821.1.23.2020 dotyczącą udostępnienia nieruchomości położonej wNiwiskach, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679 o powierzchni 0.8380 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

AB.6740.8.2.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2020 r, poz. 256) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. u. z 2020 r, poz. 1363)

zawiadamiam

że w dniu 15.04.2021 r na żądanie Wójta Gminy Cmolas z. s. Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla Dąbrówka w miejscowości Cmolas, na działkach położonych w Cmolasie i Zarębkach (sygn. sprawy: AB.6740 .8.2. 2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

GK.683.6.13.2021

Ikona statystyk
Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Dzikowiec, w obrębie Wilcza Wola, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2371/1 o powierzchni 0,0355 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/1/2021, znak: AB.6740.6.6.2020 z dnia 02.02.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-04-30
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04

WYKAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -BUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

Ikona statystyk

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. część powierzchni wynoszącą około 2,65 m2 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 1555/68 o pow. 0,4944 ha wykazanej w ewidencji gruntów i budynków m.in. w użytku gruntowym o nazwie inne tereny zabudowane oznaczone symbolem dr (drogi), dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB1K/00045040/2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-30
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30

GK.683.3.13.2021

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Huta Komorowska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 568/1 o powierzchni 0,0323 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/II/4/2020, znak: AB.6740.6.4.2020 z dnia 23.07.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104057R w Hucie Komorowskiej Koło Kościoła I, II, III”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-28
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28

Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2019 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 15 października 2019 r. dotyczącego zasad i trybu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby budowy infrastruktury technicznej oraz późniejszej konserwacji, remontu i modernizacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-04-22
Data publikacji:
2021-04-22
Data ostatniej zmiany:
2021-04-22

AB.6740.6.3.2021

Ikona statystyk
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r, poz. 1363)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 07.04.2021 r na żądanie Wójta Gminy Dzikowiec z s. w Dzikowcu ul. Dworska 62, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec, na działkach położonych w Dzikowcu (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 3. 2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

GK.6821.1.26.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.04.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.26.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1589 o powierzchni 0,53 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

GK.6821.1.25.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.04.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.25.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1549 o powierzchni 0,14 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

GK.6821.1.24.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.04.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.24.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1630/7 o powierzchni 1,72 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

GK.6821.1.27.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.04.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.27.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1593 o powierzchni 0,39 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

GK.6821.1.29.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.04.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.29.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1615 o powierzchni 0,55 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

GK.6821.1.28.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.04.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.28.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1609 o powierzchni 0,39 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

GK.6821.1.30.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.04.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.30.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1621 o powierzchni 0,41 ha, której stan prawny jest nieuregulowany

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 08:42:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)