Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Ikona statystyk

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

ul. Jana Pawła II 8

36-100 Kolbuszowa

tel. (017) 22-71-956

 

Status Prawny

Centrum Kształcenia Praktycznego jest jednostką organizacyjną powiatu prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. Organem prowadzącym jest powiat kolbuszowski, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

Organizacja

Organami CKP-u jest: dyrektor oraz Rada Pedagogiczna. Obecnie dyrektorem jest mgr Krzysztof Stępień. W skład Rady Pedagogicznej Centrum wchodzą: dyrektor CKP (jako przewodniczący), nauczyciele zawodu, pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów zajęć praktycznych, dla których praca dydaktyczno-wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-03 09:39:29, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)