Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektę (w dwóch egzemplarzach) składają radni (na ręce przewodniczącego rady powiatu); starosta, przewodniczący rady powiatu (na ręce wojewody); wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty (staroście).

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Jeden egzemplarz przekazują urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Przechowuje się je przez 6 lat. W swej analizie Urząd Skarbowy uwzględnia także zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Kwestie te są szczegółowo uregulowane w:

  • ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm)

  • ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.)

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu przekazują staroście kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.

Na podstawie art.25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Starosta kolbuszowski w składanych oświadczeniach wyłączył jawność informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 

Na podstawie art.25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Przewodniczący Rady Powiatu kolbuszowskiego w składanych oświadczeniach wyłączył jawność informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Anna Ragan
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-28
Data ostatniej zmiany:
2006-02-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:15:55, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)