Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

Ikona statystyk

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej:

Dorota Frankiewicz

Tel. 17 7445725

e-mail: dyrektor@poradnia.kolbuszowa.pl

 

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej:

Agnieszka Anna Ragan

Tel. 17 2271 156

 

Kontakt i dane teleadresowe :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Rejestracja (17) 2271 -156  ; 691920909

adres mailowy:  ppp@kolbuszowski.pl

Sekretariat: (17) 2271-156

Psycholog: (17) 7445-727, (17) 7445-726

Pedagog: (17) 7445-788

Logopeda: (17) 7445-716 

 

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Poniedziałek

8:00 - 16:00

Wtorek

8:00 - 16:00

Środa

8:00 - 16:00 

Czwartek 

8:00 - 16:00 

Piątek

8:00 - 16:00 

 

Dane do faktur zakupu od 1.01.2017 r.:

Nabywca:
Powiat Kolbuszowski
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
NIP 814-15-73-682

Odbiorca:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

 

Pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej

AGNIESZKA ANNA RAGAN ( PSYCHOLOG, SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA RODZWOJU DZIECI)

JOLANTA BYSTREK  (PSYCHOLOG)

IZABELA HALAT–WÓJCICKA (PSYCHOLOG, SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI 0

MARTA LUDERA ( PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY, LOGOPEDA, SURDOPEDAGOG)

JUSTYNA POMYKAŁA (PSYCHOLOG, SPECJALISTA W ZAKRESIE AUTYZMU)

AGNIESZKA TYCZKA (PSYCHOLOG, MEDIATOR I NEGOCJATOR)

MARZENA SELWA ( PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG, SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI)

BEATA ZASOWSKA (PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY)

MARTA ZAWADZKA ( PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY)

HALINA RASZEWSKA (PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA) 

PAULINA MACHOWSKA (PEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, SPECJALISTA W ZAKRESIE AUTYZMU) 

KAROLINA PRZYBYŁO (LOGOPEDA, TERAPEUTA EEG Biofeedback)

Pracownicy administracji i obsługi

LUCYNA MARTA FITAŁ (SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY)

ALICJA OPALIŃSKA  (REFERENT ADMINISTRACYJNY)

KAZIMIERA CHMIELOWIEC ( pracownik obsługi)

Pracownik służby zdrowia:

LEKARZ  MEDYCYNY MARTA  WANAT (PEDIATRA, SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY )

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami:

 

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943, 1985 i 21690 oraz z 2017r. poz. 60, 949, 1292).
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.)
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela –
    (Dz. U. z 2016r. poz. 1379) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 i 949) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 maja 2017r.
  4. Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
  5. Rozporządzenie MEN z 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1743).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 199) z późniejszymi zmianami (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2017r poz.1647).
  7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz. 5320) z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017r. poz.1591).

 

Organem prowadzącym poradnię jest :

Powiat Kolbuszowski.

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

 

Organem nadzorującym jest :

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Tel. 17 867 11 42 

 

Obsługę finansowo-kadrową poradni prowadzi Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej, co reguluje uchwała nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 28.VIII.2000r.

 

Poradnia jest placówką publiczną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)