Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-09-29

Infor/2006

I N F O R M A C J A

KOMISARZA WYBORCZEGO  w  TARNOBRZEGU

 

z dnia 28 września 2006 r.

o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej

w   Kolbuszowej

 

 

                Na podstawie art. 17, ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547, zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) podaję do publicznej wiadomości skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.:

 

 

1.     Bryk Bogusława Anna – Z-ca Przewodniczącego Komisji

2.     Kaźmierczak Marian

3.     Koczur Tomasz

4.     Mazan Czesław

5.     Stącel Robert –  Przewodniczący Komisji

6.     Pędzimąż Barbara

7.     Żywiec Zenon

 

Zgodnie z art. 17, ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547, zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) w skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej wchodzi z urzędu, jako Przewodniczący Robert Stącel, Prezes Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, wskazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 

                               KOMISARZ WYBORCZY

 

      /-/ Józef  Dyl

2006-10-09

II/2006

PLAN DYŻURÓW

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOLBUSZOWEJ

 

 

 

Data

Godziny

09 października 2006r.

1400 - 1800

10 października 2006r.

1400 - 1800

11 października 2006r.

1500 - 2000

12 października 2006r.

1500 - 2000

13 października 2006r.

1200 - 2400

 

 

Przewodniczący

Powiatowej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej

Robert Stącel

2024-02-09

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 9 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 201 lr. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

   Numer okręgu wyborczego  

  Granice okręgu wyborczego  

  Liczba radnych wybieranych w okręgu  

1

Miasto i Gmina Kolbuszowa

7

2

Gminy: Raniżów, Cmolas

5

3

Gminy: Dzikowiec, Niwiska

4

4

Gmina Majdan Królewski

3

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej mieści się: w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 - go Listopada 10, 36 - 100 Kolbuszowa, II piętro, sala 320Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-27 16:21:57, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)