Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2019-11-12

GK.PODGIK.6642.1.1522.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0007  Nowa Wieś
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-11-13

GK.PODGIK.6642.1.1861.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006  Kolbuszowa Dolna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-11-15

GK.PODGIK.6642.1.1470.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006  Kolbuszowa Dolna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-11-25

GK.PODGIK.6642.1.656.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Raniżów
gmina: Raniżów

2019-11-25

GK.PODGIK.6642.1.1764.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006  Trzęsówka
gmina: 180601_2  Cmolas

2019-11-25

GK.PODGIK.6642.1.1980.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0007  Nowa Wieś
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-11-28

GK.PODGIK.6642.1.1.2101.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Siedlanka
gmina: Niwiska

2019-11-28

GK.PODGIK.6642.1.1764.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006  Trzęsówka
gmina: 180601_2  Cmolas

2019-11-28

GK.PODGiK.6642.1.2108.2017

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Przedbórz
gmina: Kolbuszowa

2019-11-28

GK.PODGiK.6642.1509.2018

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Kosowy
gmina: Niwiska

2019-12-03

GK.PODGIK.6642.1.1859.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 6 - Lipnica
gmina: Dzikowiec

2019-12-10

GK.PODGiK.6642.1.2127.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Przyłęk
gmina: Niwiska

2019-12-11

GK.PODGiK.6642.1.1464.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Hucina
gmina: Niwiska

2019-12-20

GK.PODGiK.6642.1.2167.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Przyłęk
gmina: Niwiska

2022-02-14

GK.6821.1.22.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przyłęku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 689

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 14.02.2022 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.22.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przyłęku, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 689 o powierzchni 0,03 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)