Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

2019-08-30

GK.PODGIK.6642.1.1065.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009 Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-09-03

GK.PODGIK.6642.1.1.1293.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Cmolas
gmina: Majdan Cmolas

2019-09-05

GK.PODGIK.6642.1.1041.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0003  Domatków
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-09-05

GK.PODGIK.6642.1.1451.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009  Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-09-13

GK.PODGIK.6642.1.1316.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006  Raniżów
gmina: 180605_2 Raniżów

2019-09-13

GK.PODGIK.6642.1.1396.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0007  Nowa Wieś
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-09-13

GK.PODGIK.6642.1.1401.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0013  Przedbórz
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-09-13

GK.PODGIK.6642.1.1216.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009  Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-10-02

GK.PODGIK.6642.1.1682.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0014  Werynia
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

2019-10-02

GK.PODGIK.6642.1.1345.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Krzątka
gmina: Majdan Królewski

2019-10-02

GK.PODGIK.6642.1.1352.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Komorów
gmina: Majdan Królewski

2019-10-02

GK.PODGIK.6642.1.1353.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Majdan Królewski
gmina: Majdan Królewski

2019-10-02

GK.PODGIK.6642.1.1354.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Rusinów
gmina: Majdan Królewski

2019-10-02

GK.PODGIK.6642.1.1344.2019

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Krzątka
gmina: Majdan Królewski

2022-02-14

GK.6821.1.22.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przyłęku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 689

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 14.02.2022 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.22.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przyłęku, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 689 o powierzchni 0,03 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-28 09:34:27, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)