Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2010-03-23

G1/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski 

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  • Referent ds. Sit-u i obsługi systemów informatycznych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
2010-03-30

G2/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor ds. geologii i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody

2010-06-11

G3/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

2010-06-14

Ogłoszenie o Naborze Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 -         Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

 Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Główne obowiązki:

Do zakresu zadań obowiązujących na tym stanowisku będzie prowadzenie spraw  z zakresu:

-         prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg, mostów i przepustów;

-         wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych dróg i obiektów inżynierskich;

-         kontrola i nadzór nad robotami których Inwestorem jest ZDP.

Wymagania niezbędne:

-         uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i mostów kołowych;

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie;

-         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

-         posiadać obywatelstwo polskie;

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

-         wykształcenie średnie lub wyższe drogowe;

-         doświadczenie w pracy w zakresie budowy i utrzymania dróg (średnie min. 4 lata, wyższe min. 2 lata);

-         umiejętność posługiwania się komputerem;

-         posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

-         dobry stan zdrowia, kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);

-         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

-         kopia dowodu osobistego;

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i mostów kołowych, kursy, szkolenia);

-         oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-         oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w zakresie budowy i utrzymania dróg.

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 czerwca 2010 r. w Zarządzie dróg Powiatowych  w Kolbuszowej pokój 502 z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY – inspektor w ZDP”.

 Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDP. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-840.

 

2010-06-18

G5/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody

2010-06-23

G6/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

2010-08-31

G7/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

2010-09-28

G8/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

2010-10-26

G9/2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski 

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  • Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2011-03-07

G1/2011

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym (Biuro Obsługi Rady)

2011-03-07

G2/2011

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2011-09-02

G3/2011

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody

2011-10-12

G4/2011

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe waruki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

2011-12-08

G5/2011

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent w Wydziale Organizacyjnym (Promocja)

2012-03-08

G1/2012

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEZarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)