Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-12-27

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G7/2007

Starosta Kolbuszowski
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
2008-01-14

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G8/2007

Starosta Kolbuszowski
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko:  Samodzielny referent w Wydziale Organizacyjnym (promocja).
2008-01-17

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G9/2007

Starosta Kolbuszowski
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
 
poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
2008-01-28

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G10/2007

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11-go Listopada 10
36–100 Kolbuszowa
 
Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:  Starszy referent
2008-01-31

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G11/2007

Starosta Kolbuszowski
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki Nieruchomościami.
2008-02-27

P1/2008

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
 
Starosta Kolbuszowski
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
-         Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat
2008-04-28

P2/2008

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 74/344/08
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia  22 kwietnia 2008 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOLBUSZOWEJ
 i
 CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  W  KOLBUSZOWEJ
2008-06-16

G3/2008

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym (Ośrodek Informacji do Spraw Niepełnosprawnych).

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy na czas określony.

2008-07-01

G4/2008

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika PCPR w Kolbuszowej

Starosta Kolbuszowski
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

 Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat

2008-07-16

G5/2008

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Starosta Kolbuszowski
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): 2 osoby - 2 pełne etaty, umowa o pracę na czas określony.
2008-08-28

G6/2008

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko: Księgowy w Wydziale Budżetowo-Finansowym

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba, pełny etat

2008-09-30

G7/2008

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat

Główne obowiązki:

-         wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

-         wydawanie na żądanie właścicieli wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

-         prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji, a także odpowiedzi na wnioski z zakresu prowadzonej ewidencji gruntów i budynków;

-         przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych.

Wykształcenie:

-         wyższe techniczne geodezyjne.

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         minimum roczny staż pracy w administracji geodezyjnej na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, lub minimum 2 letni staż pracy w firmie geodezyjnej, zatrudniającej średniorocznie powyżej 10 pracowników inżynieryjno-technicznych z wykształceniem geodezyjnym przy pracach związanych z ewidencją gruntów i budynków,

-         dobra znajomość obsługi komputera.

2008-11-07

G8/2008

Ogłoszenie o Naborze Na Wolne Stanowisko Pracy

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat, umowa o pracę na czas określony może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny do 3 miesięcy.

2009-05-16

G1/2009

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 131/653/09 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 13 maja 2009r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANKA BYTNARA W KOLBUSZOWEJ

2009-10-12

G2/2009

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Starosta Kolbuszowski poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Referent w Wydziale Organizacyjnym

Wymiar etatu (warunki pracy):

  • pełny etat,
  • pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pozostałe wymagania, obowiązki zawarte zostały w załączniku.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)