Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3673205
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane98418
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201829079
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe16528
Ikona - strzałka prawa2022299
Ikona - strzałka prawa2021910
Ikona - strzałka prawa2020764
Ikona - strzałka prawa2019746
Ikona - strzałka prawa2018749
Ikona - strzałka prawa2017834
Ikona - strzałka prawa2016718
Ikona - strzałka prawa2015722
Ikona - strzałka prawa2013735
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna 2018755
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska17835
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia11681
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe5395
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie3213
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne1952
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia258297
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru174794
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa19674
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne13053
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe5652
Ikona - strzałka prawaSieci16929
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy252633
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1179834
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych25866
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa5099
Ikona - strzałka prawaKontrole14247
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?25666
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa31645
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe44457
Ikona - strzałka prawaRadni56459
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów40855
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek55695
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu38709
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu29536
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające dycyzje z up. Starosty42469
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa10008
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6247
Ikona - strzałka prawaPetycje4133
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.2004
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty2405
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych7911
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna10049
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej2927
Ikona - strzałka prawaZapis transmisji Sesji Rady Powiatu1334
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu30416
Ikona - strzałka prawaPlan pracy8961
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych1761
Ikona - strzałka prawaRadni20780
Ikona - strzałka prawaStarosta34661
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18962
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu20910
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu17933
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18061
Ikona - strzałka prawaKomisje15660
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna8149
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów7302
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki8036
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego8109
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych8111
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji1823
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura37787
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny13236
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa20905
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy10375
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu68348
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody15958
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami24974
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17267
Ikona - strzałka prawaRegulamin20891
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu21363
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200641000
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201037727
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201442640
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201840633
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-202319514
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu2959
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18110
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe86839
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie51541
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR4658
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw4393
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe4904
Ikona - strzałka prawaSprawozdania4301
Ikona - strzałka prawaKontrole4434
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy12424
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze4430
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje3891
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki3924
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności40765
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych68636
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności883
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego25748
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo16553
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.14326
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni12369
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej12426
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Zawodowego9290
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy65015
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet25810
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu9955
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych6045
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego40789
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe1698
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania11743
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy5222
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia2474
Ikona - strzałka prawaZakres działania1903
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej1108
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej33698
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11989
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14146
Ikona - strzałka prawaArchiwum11949
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12375
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11307
Ikona - strzałka prawaAdministracja89
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11218
Ikona - strzałka prawa.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 14:17:22, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)