Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3029506
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane96025
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201825791
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe12367
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska15632
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia8660
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe4620
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie1294
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne737
Ikona - strzałka prawaObsługa stron66586
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo548336
Ikona - strzałka prawaGeodezja20497
Ikona - strzałka prawaKomunikacja9403
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska48415
Ikona - strzałka prawaOR6137
Ikona - strzałka prawaPCPR339897
Ikona - strzałka prawaPZO1929311
Ikona - strzałka prawaZD5436
Ikona - strzałka prawaNB7543
Ikona - strzałka prawaPODGiK9803
Ikona - strzałka prawaBOJSP6785
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia229890
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru97575
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa15953
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne10887
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe4139
Ikona - strzałka prawaSieci11177
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy222224
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1069635
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych19564
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa1042
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu22345
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata8162
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5994
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli6360
Ikona - strzałka prawaKontrole12879
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?24171
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa29315
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe40027
Ikona - strzałka prawaRadni48123
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów33954
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek46346
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu31310
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu24090
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty34182
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa8762
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5048
Ikona - strzałka prawaPetycje2689
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.1151
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty1424
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych5504
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna4815
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej1303
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu28207
Ikona - strzałka prawaPlan pracy8144
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych1069
Ikona - strzałka prawaRadni19387
Ikona - strzałka prawaStarosta32358
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17663
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19217
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu16636
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu16741
Ikona - strzałka prawaKomisje14461
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna7339
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów6507
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki7185
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego7162
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych7330
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji1076
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura35420
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny12093
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa19213
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy9419
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu65961
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody14131
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami22689
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15626
Ikona - strzałka prawaRegulamin19347
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu19152
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200631423
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201028694
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201433989
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201831297
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20239732
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1504
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju16743
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe80773
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie47631
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR3641
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3446
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe3961
Ikona - strzałka prawaSprawozdania3391
Ikona - strzałka prawaKontrole3469
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy11682
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze3621
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2954
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki3022
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności38271
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych62211
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności80
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego23447
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo15361
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.12354
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni11304
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej11293
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego8224
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy63255
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet21025
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu8190
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych4894
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego35604
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe642
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania8582
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy4002
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia1478
Ikona - strzałka prawaZakres działania1186
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej91
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej31395
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10707
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12689
Ikona - strzałka prawaArchiwum10256
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10858
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10067
Ikona - strzałka prawaAdministracja69
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10108

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 16:53:07, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)