Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3742551
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane98863
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201829601
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe17316
Ikona - strzałka prawa2022661
Ikona - strzałka prawa20211083
Ikona - strzałka prawa2020908
Ikona - strzałka prawa2019894
Ikona - strzałka prawa2018892
Ikona - strzałka prawa2017974
Ikona - strzałka prawa2016859
Ikona - strzałka prawa2015861
Ikona - strzałka prawa2013875
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna 2018909
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska18391
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia12263
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe5564
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie3547
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne2255
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia263032
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru190762
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa20196
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne13420
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe5871
Ikona - strzałka prawaSieci17804
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy258813
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1198148
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych26913
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa5639
Ikona - strzałka prawaKontrole14514
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?25939
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa32056
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe45019
Ikona - strzałka prawaRadni57780
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów41916
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek57256
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu40059
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu30512
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające dycyzje z up. Starosty43901
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa10314
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6575
Ikona - strzałka prawaPetycje4389
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.2166
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty2566
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych8233
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna10834
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej3165
Ikona - strzałka prawaZapis transmisji Sesji Rady Powiatu1609
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu30793
Ikona - strzałka prawaPlan pracy9111
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych1923
Ikona - strzałka prawaRadni21098
Ikona - strzałka prawaStarosta35023
Ikona - strzałka prawaWicestarosta19188
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu21213
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu18168
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18352
Ikona - strzałka prawaKomisje15872
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna8288
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów7443
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki8180
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego8268
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych8254
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji1954
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura38113
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny13444
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa21154
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy10546
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu68642
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody16276
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami25399
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17508
Ikona - strzałka prawaRegulamin21175
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu21746
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200642751
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201039454
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201444346
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201842366
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-202321460
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu3184
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18301
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe87887
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie52043
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR4836
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw4561
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe5106
Ikona - strzałka prawaSprawozdania4492
Ikona - strzałka prawaKontrole4599
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy12550
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze4571
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje4056
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki4092
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności41182
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych69543
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności1035
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego26114
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo16793
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.14572
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni12525
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej12591
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Zawodowego9501
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy65269
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu959
Ikona - strzałka prawaBudżet26693
Ikona - strzałka prawaProjekt14
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu10196
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych6222
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego41440
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe1855
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania12165
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy5463
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia2649
Ikona - strzałka prawaZakres działania2054
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej1280
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej34100
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12191
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14370
Ikona - strzałka prawaArchiwum12224
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12585
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11493
Ikona - strzałka prawaAdministracja90
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11383
Ikona - strzałka prawa.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)