Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3606488
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane98183
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201828679
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe16014
Ikona - strzałka prawa2022182
Ikona - strzałka prawa2021799
Ikona - strzałka prawa2020665
Ikona - strzałka prawa2019645
Ikona - strzałka prawa2018642
Ikona - strzałka prawa2017720
Ikona - strzałka prawa2016615
Ikona - strzałka prawa2015621
Ikona - strzałka prawa2013642
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna 2018650
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska17581
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia11315
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe5294
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie3003
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne1767
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia255445
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru164700
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa19256
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne12840
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe5462
Ikona - strzałka prawaSieci16311
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy248229
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1167788
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych25078
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa4638
Ikona - strzałka prawaKontrole14020
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?25503
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa31372
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe44043
Ikona - strzałka prawaRadni55410
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów40189
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek54658
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu37933
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu28974
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające dycyzje z up. Starosty41565
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa9844
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6097
Ikona - strzałka prawaPetycje3979
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.1909
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty2312
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych7673
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna9541
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej2774
Ikona - strzałka prawaZapis transmisji Sesji Rady Powiatu1128
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu30108
Ikona - strzałka prawaPlan pracy8836
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych1672
Ikona - strzałka prawaRadni20635
Ikona - strzałka prawaStarosta34403
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18819
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu20714
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu17783
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu17899
Ikona - strzałka prawaKomisje15538
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna8058
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów7204
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki7934
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego7994
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych8019
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji1728
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura37568
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny13112
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa20739
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy10260
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu68133
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody15765
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami24650
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17131
Ikona - strzałka prawaRegulamin20720
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu21078
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200639946
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201036670
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201441653
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201839589
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-202318355
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu2801
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju17928
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe86146
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie51121
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR4546
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw4273
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe4782
Ikona - strzałka prawaSprawozdania4187
Ikona - strzałka prawaKontrole4314
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy12337
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze4328
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje3780
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki3817
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności40499
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych68016
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności791
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego25537
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo16412
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.13999
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni12265
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej12275
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Zawodowego9161
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy64780
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet25271
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu9724
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych5924
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego39872
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe1560
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania11374
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy5035
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia2372
Ikona - strzałka prawaZakres działania1812
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej979
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej33480
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11861
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13998
Ikona - strzałka prawaArchiwum11817
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12257
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11203
Ikona - strzałka prawaAdministracja88
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11094
Ikona - strzałka prawa.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 15:51:32, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)