Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3021180
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane95982
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201825733
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe12330
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska15602
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia8618
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe4606
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie1262
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne723
Ikona - strzałka prawaObsługa stron66343
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo544841
Ikona - strzałka prawaGeodezja20414
Ikona - strzałka prawaKomunikacja9371
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska48202
Ikona - strzałka prawaOR6118
Ikona - strzałka prawaPCPR337935
Ikona - strzałka prawaPZO1917852
Ikona - strzałka prawaZD5419
Ikona - strzałka prawaNB7513
Ikona - strzałka prawaPODGiK9774
Ikona - strzałka prawaBOJSP6764
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia229376
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru96366
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa15877
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne10850
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe4104
Ikona - strzałka prawaSieci11079
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy221877
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1067639
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych19403
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa972
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu22323
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata8147
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5983
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli6344
Ikona - strzałka prawaKontrole12855
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?24142
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa29281
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe39970
Ikona - strzałka prawaRadni47999
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów33837
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek46222
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu31185
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu23980
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty34039
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa8743
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5029
Ikona - strzałka prawaPetycje2666
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.1138
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty1405
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych5224
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna4752
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej1277
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu28178
Ikona - strzałka prawaPlan pracy8126
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych1054
Ikona - strzałka prawaRadni19360
Ikona - strzałka prawaStarosta32320
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17637
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19191
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu16614
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu16717
Ikona - strzałka prawaKomisje14442
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna7322
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów6491
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki7170
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego7150
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych7314
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji1060
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura35382
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny12070
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa19186
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy9398
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu65906
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody14101
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami22646
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15592
Ikona - strzałka prawaRegulamin19323
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu19124
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200631309
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201028575
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201433890
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201831109
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20239630
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1478
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju16718
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe80668
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie47599
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR3620
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3430
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe3940
Ikona - strzałka prawaSprawozdania3372
Ikona - strzałka prawaKontrole3453
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy11668
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze3603
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2939
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki3006
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności38231
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych62098
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności67
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego23402
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo15337
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.12328
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni11282
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej11273
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego8207
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy63215
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet20915
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu8157
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych4873
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego35517
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe625
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania8525
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy3977
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia1452
Ikona - strzałka prawaZakres działania1169
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej79
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej31361
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10683
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12666
Ikona - strzałka prawaArchiwum10227
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10832
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10049
Ikona - strzałka prawaAdministracja69
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10091

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 08:42:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)