Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3350802
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane97344
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201827504
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe14231
Ikona - strzałka prawa2021407
Ikona - strzałka prawa2020317
Ikona - strzałka prawa2019305
Ikona - strzałka prawa2018289
Ikona - strzałka prawa2017304
Ikona - strzałka prawa2016280
Ikona - strzałka prawa2015298
Ikona - strzałka prawa2013328
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna 2018328
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska16736
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia10039
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe4956
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie2282
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne1265
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia246991
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru131029
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa17961
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne12016
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe4865
Ikona - strzałka prawaSieci13895
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy236058
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1125260
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych22227
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa2760
Ikona - strzałka prawaKontrole13380
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?24847
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa30415
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe42027
Ikona - strzałka prawaRadni51687
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów37093
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek50570
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu34584
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu26705
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające dycyzje z up. Starosty37926
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa9240
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5556
Ikona - strzałka prawaPetycje3291
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.1564
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty1767
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych6657
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna7394
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej2132
Ikona - strzałka prawaZapis transmisji Sesji Rady Powiatu459
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu29161
Ikona - strzałka prawaPlan pracy8514
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych1376
Ikona - strzałka prawaRadni20030
Ikona - strzałka prawaStarosta33384
Ikona - strzałka prawaWicestarosta18270
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19960
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu17204
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu17354
Ikona - strzałka prawaKomisje15008
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna7708
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów6841
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki7575
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego7556
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych7665
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji1406
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura36592
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny12604
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa20015
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy9852
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu67141
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody14998
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami23622
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16525
Ikona - strzałka prawaRegulamin20071
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu20232
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200635851
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201032746
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201437927
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201835632
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-202313924
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu2134
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju17276
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe83676
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie48519
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR4104
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3853
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe4369
Ikona - strzałka prawaSprawozdania3801
Ikona - strzałka prawaKontrole3895
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy12020
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze3975
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje3364
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki3433
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności39455
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych65343
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności436
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego24532
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo15868
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.13329
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni11852
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej11781
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Zawodowego8657
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy64058
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet23204
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu8952
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych5496
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego38077
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe1090
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania9975
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy4413
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia1834
Ikona - strzałka prawaZakres działania1498
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej495
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej32509
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11409
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13516
Ikona - strzałka prawaArchiwum11145
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11750
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10762
Ikona - strzałka prawaAdministracja78
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10686
Ikona - strzałka prawa.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-20 14:03:01, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)