Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2016-07-20

P16/2016

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie " Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu"

2016-07-25

P17/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 228 R Nowa Wieś – Domatków od km 0+003 do km 0+983”

2016-07-26

P18/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 401 R Komorów-Huta Komorowska-Koniecpól na odcinku od km 5+576 – km 6+050”

2016-08-16

P19/2016

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn:" Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu w latach 2016-2018"

2016-09-01

P20/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa ogłasza przetarg nieograniczony na
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1 210 R KORCZOWISKA –MAZURY OD KM 0+000 DO KM 3+817

2016-09-21

P21/2016

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA:

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY - przetarg dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa gmina Kolbuszowa , stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: Działka nr 1555/65.

2016-09-21

P22/2016

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA:

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY - przetarg dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa gmina Kolbuszowa , stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: Działka nr 1555/66.

2016-09-21

P23/2016

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA:

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY - przetarg dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa gmina Kolbuszowa , stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: Działka nr 1555/69.

2016-09-21

P24/2016

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA:

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY - przetarg dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa gmina Kolbuszowa , stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: Działka nr 1555/70.

2016-09-30

P25/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa ogłasza przetarg nieograniczony na REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1 325 R BLIZNA – LESZCZE – PRZEDBÓRZ – PORĘBY KUPIEŃSKIE  W KM 5+567 DO KM 7+590 W MIEJSCOWOŚCI LESZCZE, HUTA PRZEDBORSKA

2016-10-12

P26/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2016 – 2017

2016-10-21

P27/2016

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Zaciągnięcie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wyskokosci 3 355 887 zł."

2016-11-02

P28/2016

OR.272.7.2016

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie usługi zarządzania projektem "Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe""

2016-11-10

P29/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa ogłasza przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1 232 R HUTA PRZEDBORSKA - KAMIONKA  W KM 0+980 DO KM 2+157 W MIEJSCOWOŚCI HUTA PRZEDBORSKA.

2016-12-02

P30/2016

Znak sprawy: 1/RPO/9.4/1/2016             

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer wniosku RPPK.09.04.00-18-0035/16-02


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)