Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2013-01-09

Z1/2013

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie mienia Powiatu Kolbuszowskiego w 2013r.
Dokonano uaktualnienia danych w wykazie szkód.
2013-01-11

P3/2013

ZDP-2720/ 3 /2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 tel./fax (017) 74 45 774, e-mail zdpszczebi@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na  Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych dróg powiatowych na terenie działania ZDP  Kolbuszowa w 2013 r.

Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat.kolbuszowa.pl 

Specyfikację w formie pisemnej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 ÷ 15.00 .

Pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Adam Tuleja.

Przedmiotem zamówień jest utrzymanie poboczy dróg powiatowych.

Wykonawca może  złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych dla poszczególnych zadań.

Termin realizacji zamówień :  do 05 września 2013

2013-01-29

P4/2013

OR.272.01.2013                                                Kolbuszowa, 2013-01-29

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń dla Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski-Laboratorium przygotowania materiału i spawalnictwa oraz zakup 4 szt wysokościomierzy"

Uwaga! Zmiana!

2013-02-15

P5/2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Wilcza Wola"
2013-02-19

P6/2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na : "Remont drogi powiatowej  Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica –Raniżów -  Głogów Małopolski"

2013-03-25

P7/2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Remont drogi powiatowej  nr 1140 R Tuszów – Sarnów – Ostrowy Baranowskie w m. Ostrowy Baranowskie w km 14 + 960 – 19 + 210"

2013-04-10

P8/2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy i remontu chodników dla pieszych:

Zadanie nr 1

Element 1 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec od km   0+ 640  do km 0+980
Element 2 - remont istniejącego  chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec   od km 5+ 022 do  km 5 +230
Element 3 -  remont istniejącego   chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 224 R   Kosowy – Trzęsówka – Cmolas  od km  6+ 324 do km  7+187  oraz  10 mb przy drodze powiatowej nr 1 222 R ( rejon skrzyżowania )  w miejscowości  Cmolas

Zadanie nr 2

Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 221 R     Podmu-rynia – Komorów od km 0+ 333  do km 0+383  ( przejście przez tory PKP teren zamknięty PKP )   w miejscowości  Komorów.
Element 2 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 225 R  Kosowy – Kamionka- Sędziszów Młp.   od km 2+560 do  km  2 + 842 w miejscowości Ko-sowy , oraz   od km  8+980 do km 9+363   w miejscowości Niwiska.
Element 3 -  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 227 R  Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno  od km 0+003 do 0+815  ( od 0+003 do km 0+090 po stronie prawej od km 0+090 do km 0+815 po stronie lewej)

Zadanie nr 3

Element 1 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec  od km  10+ 385 do km  11+580 w miejscowości Mechowiec
Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 233 R   Spie – Krzątka   od km  0+ 065  - km  0+ 495 w miejscowości  Spie.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.

Termin realizacji zamówień:    

Zadanie nr 1

Element 1 – 30.11.2013 r.
Element 2 - 30.06.2013 r.
Element 3 – 30.06.2013 r.

Zadanie nr 2 

Element 1 - 10.12.2013 r.
Element 2 - 30.11.2013 r.
Element 3 - 30.11.2013 r.
   
Zadanie nr 3 

Element 1 - 30.11.2013 r.
Element 2 - 30.07.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.

2013-04-26

P9/2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 14+185”.

2013-04-26

P10/2013

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa chodnika dla pieszych.

Zadanie 1, droga nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 4+281-4+494.

 Zadanie 2, droga nr1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 13+204-13+413.

 Zadanie 3, droga nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 11+295-11+525.”

2013-04-29

P11/2013

ZDP-2720.I.8.13

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy i remontu chodników dla pieszych:

Zadanie nr 1

Element 1-  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec od km   0+ 640  do km 0+980


Element 2- remont istniejącego  chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec   od km 5+ 022 do  km 5
+230


Element 3-  remont istniejącego   chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 224 R   Kosowy – Trzęsówka – Cmolas  od km  6+ 324 do km  7+187  oraz 
10 mb przy drodze powiatowej nr 1 222 R ( rejon skrzyżowania )  w miejscowości  Cmolas

Zadanie nr 2

Element 1- budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 221 R     Podmurynia – Komorów od km 0+ 333  do km 0+383  ( przejście przez tory PKP teren zamknięty PKP )   w miejscowości  Komorów.

Element 2-  budowa chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 225 R  Kosowy – Kamionka- Sędziszów Młp.   od km 2+560 do  km  2 + 842 w miejscowości Kosowy , oraz   od km  8+980 do km 9+363   w miejscowości Niwiska.

Element  3- budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 227 R  Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno  od km 0+003 do 0+815  ( od 0+003 do km 0+090 po stronie prawej od km 0+090 do km 0+815 po stronie lewej)

Zadanie nr 3

Element 1 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec  od km  10+ 385 do km  11+580 w miejscowości Mechowiec


Element 2- budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 233 R   Spie – Krzątka   od km  0+ 065  - km  0+ 495 w miejscowości  Spie.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.

2. Termin realizacji zamówień:    

Zadanie nr 1 Element 1 – 30.11.2013 r.
Element 2 - 30.07.2013 r.
Element 3 – 30.07.2013 r.

Zadanie nr 2  Element 1 - 10.12.2013 r.
Element 2 - 30.11.2013 r.
Element 3 - 30.11.2013 r.
   
Zadanie nr 3  Element 1 - 30.11.2013 r.
Element 2 - 31.08.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia poniżej w załączniku

2013-05-15

P12/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/13 obręb Werynia.

2013-05-15

P13/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/14 obręb Werynia.

2013-05-15

P14/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/15 obręb Werynia.

2013-05-15

P16/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/16 obręb Werynia.

2013-05-15

P18/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego działki zabudowane Nr 679/21 i 679/22 obręb Werynia. 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 13:31:41, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)