Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2008-09-17

P27/08

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1 033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    28 listopad 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883.

2008-10-02

P28/2008

ZDP-3450/  20  /2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Ne 1 204 R Majdan Król.-Głogów Młp. w m. Wola Raniżowska”

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 grudzień 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2008-10-23

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2008-10-23 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2008-10-07

P29/2008

ZDP-3450/  21  /2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drogach powiatowych w m. Lipnica i Dzikowiec”

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    17 grudzień 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2008-10-28

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2008-10-28 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2008-10-15

P30/08

Kolbuszowa 15.10.2008 r.

Powiat Kolbuszowski oglasza przetarg nieograniczony na: "Zaciągnięcie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w łącznej kwocie 2 585 900 zł" 

2008-10-24

P31/08

ZDP-3450/  23  /2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 210 R Korczowiska-Mazury”

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 grudzień 2008

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2008-11-13

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2008-11-13 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

2008-11-14

Konkurs otwarty PCPR - 1/2008

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 208 r. Nr 115 poz.728) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

2008-11-14

Konkurs otwarty PCPR - 2/2008

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 208 r. Nr 115 poz.728) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego placówki wsparcia dziennego dla dzieci.

2008-11-17

P32/2008

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach projektu: „Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.

 (Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 317969-2008 z dnia 17.11.2008 r.)

 Termin realizacji zamówienia 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani ANNA GOLIS

 

2009-01-15

P1/2009

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w najem pomieszczenia biurowego NR 116

2009-02-04

P2/2009

Or. 342/3/09                                                         Kolbuszowa, 2009-02-04

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej"

2009-02-04

P3/2009

Or. 342/1/09                                                         Kolbuszowa, 2009-02-04

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dróg powiatowych w ramach projektu:

1.      "Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Mielec - Stalowa Wola”

2009-02-04

P4/2009

Or. 342/2/09                                                        Kolbuszowa, 2009-02-04

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.: „Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Przedbórz-Niwiska-Mielec”

2.  

2009-02-12

P5/2009

ZDP-3450/2 /2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbuszowa i Niwiska.
Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Cmolas i Majdan Królewski.
Zadanie nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec i Raniżów.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  wiosenne do 16 maja 2009, pozostałe do 15 września 2009

2009-02-23

P6/09

Or. 342/4/09                                                        Kolbuszowa, 2009-02-25

Starosta Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Huta Komorowska i  Zielonka

2009-03-12

P7/2009

Or. 342/5/09                                                     Kolbuszowa, 12.03.2009 r.

Powiat Kolbuszowski oglasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej"


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-21 16:57:19, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)