Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2003-11-07

P8

Przetarg nieograniczony na remont dachu sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej ul. J. Bytnara 2
2004-04-21

P4/2004

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Niwiska.

2004-05-07

P5/2004

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony  na: przebudowę drogi powiatowej nr 351 Nowa Wieś-Zapole-Hucisko  w km 2+945 –3+707
2004-05-17

P6/2004

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony  na:  Modernizację drogi powiatowej nr 373  Werynia-Kłapówka i nr 374 Dzikowiec-Widełka na długości 2,5 km 
2004-07-02

P7/2004

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy inwestycyjny w wysokości 541.926,00 zł
2004-07-20

P8/2004

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż więźby dachowej drewnianej na zadanie pn. budowa dachu na budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
2004-07-20

P9/2004

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi powiatowej nr 725  Komorów – Huta Komorowska długości 1,0 km   
2004-07-23

P10/2004

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg nieograniczony  na

przebudowę drogi powiatowej nr 365  Wola Raniżowska przez wieś długości 627 mb                               

2004-08-06

P11/2004

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  ogłasza przetarg nieograniczony  na:  Modernizację drogi powiatowej nr 753  Huta Komorowska - Koniecpól                               

2004-08-16

P12/2004

Zarząd Powiatu Kolbuszowkiego ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty – murarskie - budowa dachu na budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

2004-08-26

P13/2004

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza Przetarg nieograniczony na roboty blacharskie, izolacyjne i instalacyjne – na zadanie pn. „Budowa dachu na budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej”.

2004-09-14

P14/2003

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach "projektów unijnych". 
2004-09-21

P15/2004

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na roboty blacharskie ,izolacyjne i instalacyjne – na zadanie pn. „budowa dachu na budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej ”.

 

2004-10-07

P16/2004

"Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją obiektów SPZOZ w Kolbuszowej - kont.  zadania"    
2004-10-29

P17/2004

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach projektów unijnych.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)