Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2015-03-11

P5/2015

OR.272.2.2015                                                         Kolbuszowa, 2015-03-11

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa  ciągu  drogowego składającego się z dróg powiatowych NR 1 212 R i Nr 1 222 R ”

2015-04-10

P6/2015

OR.272.3.2015                                                    Kolbuszowa, 2015-04-10

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej"

2015-04-21

P7/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej NR 1 162 R MIELEC - RZOCHÓW - PRZYŁĘK - OSTROWY TUSZOWSKIE - PODTRĄBA km 10 + 864 - 11 + 282

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    28 sierpień 2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-05-07 do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-05-07 o godz. 1000.

2015-06-09

P8/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

„Budowy mostu przez ciek b/n w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 październik 2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-06-24 do godz. 945.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-06-24 o godz. 1000.

2015-06-18

P9/2015

OR.272.4.2015  

Kolbuszowa, 2015-06-18            

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1 225 R KOSOWY-NIWISKA-KAMIONKA-SĘDZISZÓW MŁP”

2015-06-18

P10/2015

OR.272.5.2015 

Kolbuszowa 2015-06-18

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej"

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu

2015-07-23

P11/2015

 ZDP-2720.I.  7  .15                              

Kolbuszowa 2015-07-24

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

Opracowanie  projektu budowlanego: 

Element 1 :  Budowy chodnika dla pieszych  w ciągu drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy- Niwiska- Kamionka- Sędziszów Młp.   od km 2+ 500 –  do km 2+570 str. prawa ,  od km 2+842 – do km 4+562 str. lewa w miejscowości Kosowy , oraz od km 9+368 –  do km 10+153 str. lewa w miejscowości  Niwiska. ( z włączeniem do istniejącego chodnika przy drodze nr 1 176 R na długości 70 m)

Element 2. : „ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba  od km 11+588 – km 11+ 728 str. lewa w miejscowości Przyłęk

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 listopad 2015

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 774

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-08-06 do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-08-06 o godz. 1015

2015-07-31

P12/2015

ZDP-2720.I. 8 .15 

Kolbuszowa 2015-07-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Budowę chodnika  przy drodze powiatowej NR 1 176 R  Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa km 11 + 717 - 12 + 211

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 październik 2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-08-17 do godz. 945.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-08-17 o godz. 1000

2015-08-27

P13/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Budowę chodników  przy drogach powiatowych:
Element I. Nr 1 204 R  Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. km 10 + 080 - 10 + 466
Element II. Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska km 0+325-0+780

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 listopada 2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-09-11 do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-09-11 o godz. 1000

2015-09-03

P14/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym     

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych.

Element I.  Droga nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. km 14+825-15+304

Element II.  Droga nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba km 19+668-21+032

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 listopada 2015

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017) 74 45 774

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-09-18 do godz. 945.

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-09-18 o godz. 1000 

2015-10-08

P15/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  17 7445783,  fax. 17 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Remont drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno-Bratkowice-Trzciana w miejscowości Kupno, Poręby Kupieńskie w km 0+250 – 1+733

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 listopada 2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-10-23 do godz. 945

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-10-23 o godz. 1000

2015-10-08

P16/2015

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: " Zaciągnięcie kredytu przez powiat Kolbuszowski w wysokości 2 181 958 zł."
2015-10-09

P17/2015

Kolbuszowa 2015-10- 09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,   fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2015 do 31.03.2016 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 75 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-10-19
do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-10-19 o godz. 1000

2015-11-20

P18/2015

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

Remont drogi powiatowej nr 1 228  Nowa Wieś – Domatków w km 2+670 – 3+657

2015-12-09

Brak tytułu

OR.2600.43.2015

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na:

„Opracowanie dokumentacji  aplikacyjnej dla 2 projektów w ramach Działania 6.4 infrastruktura edukacyjna  RPO WP na lata 2014-2020"

 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)