Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2013-05-15

P17/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/17 obręb Werynia.

2013-06-03

P19/2013

ZDP-2720.I.9.13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. 17 7445783, fax. 17 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 3+425 w m. Zarębki wraz z przebudową dojazdów”.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 październik 2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-06-19
do godz. 1100.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2013-06-19 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2013-07-10

P20/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/10 obręb Werynia
2013-07-10

P21/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/11 obręb Werynia
2013-07-10

P22/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 106/12 obręb Werynia
2013-07-12

P23/2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  „Budowa chodnika dla pieszych”.

Zadanie 1, droga nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 13+021 - 13+204.

Zadanie 2, droga nr 1 233 R Spie-Krzatka w km 0+000 - 0+515.”


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    16 wrzesień 2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-07-29 do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2013-07-29 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2013-07-12

P24/2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś w miejscowości Wola Raniżowska”


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 wrzesień 2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-07-29 do godz. 1100.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2013-07-29 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2013-07-23

P25/2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciagnietych w latach ubiegłych w wysokości 3 500 000, 00 PLN"

2013-07-23

P26/2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na :„ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów w km 0+075 – 3+760 strona lewa ”    

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 maja 2014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia: 2013-08-07 do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia: 2013-08-07 o godz. 1000

Kryteria wyboru i ich znaczenie : Cena (koszt) 100%

2013-07-24

P27/2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na :

„Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych”

Zadanie 1, droga nr 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec km 4+057-4+639.

Zadanie 2, droga nr 1 229 R Niwiska-Huta Przedborska km 0+013-0+824.

Zadanie 3, droga nr 1 325 R Blizna-Leszcze-przedbórz-Poręby Kupieńskie km 3+692-4+832.

Zadanie 4, droga nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie km 3+526-4+895

Zadanie 5, droga nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas km0+280-1+950

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 październik 2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-08-12 do godz. 1100.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia  2013-08-12 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (koszt)   100 %

2013-08-07

Brak tytułu

OR.272.7.2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń dla Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat kolbuszowski -Laboratorium przygotowania materiału i spawalnictwa oraz zakup 4 szt wysokościomierzy

2013-09-11

P29/2013

ZDP-2720.I.18.13
Kolbuszowa 2013-09-11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na :Remont drogi powiatowej nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w miejscowości Kosowy w  km0+000-1+652

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 listopad 2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-09-26 do godz. 1100

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2013-09-26 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2013-09-26

P30/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działki zabudowane Nr 679/21 i 679/22 obręb Werynia. 

2013-09-26

P31/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/15 Werynia. 

2013-09-26

P33/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza pdrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/17 Werynia. 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)