Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2010-04-27

P9/2010

ZDP-3450/10/2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Remonty-drogi powiatowe o nawierzchni żwirowej.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    28 maja 2010 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-05-12
do godz. 1045.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-05-12 o godz. 1100
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2010-05-06

P10/2010

Or.342/5/10

                                                                         Kolbuszowa, 06.05.2010r

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na : "Założenie mapy numerycznej, wektorowej mapy zasadnicznej dla obrębów: Cmolas i Niwiska w układzie "2000"

2010-05-06

P11/2010

ZDP-3450/11/2010

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (17)  22 75 874, fax. (17)  22 75 874 ogłasza przetargi nieograniczone na:


ZADANIE 1Element 1. Remont drogi powiatowej nr 1 223 R Ostrowy Tusz.-Trzęsówka-Siedlanka km 5+020-6+140
Element 2. Remont drogi powiatowej nr 1 220 R Wielkie Pole-Por. Dymarskie-Mechowiec km 0+830-2+174

ZADANIE 2Element 1. Remont drogi powiatowej nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś km 2+237-2+840
Element 2. Remont drogi powiatowej nr 1 208 R Poręby Wolskie-Turka km 0+003-1+171

ZADANIE 3Element 1. Remont drogi powiatowej nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.  km 2+528-4+133
Element 2. Remont drogi powiatowej nr 1 162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba km 9+140-10+290
Element 3. Remont drogi powiatowej nr 1 227R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno km 0+005-2+133

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   do 31 sierpień 2010.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych
Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (17) 22 75 883
Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-05-21
do godz. 10.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-05-21 o godz. 10.15
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2010-05-25

P12/2010

ZDP-3450/  12 /2010
Kolbuszowa 2010-05-25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,    fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Remont drogi powiatowej  nr 1 230 R Nowa Wieś-Zapole-Hucisko w km 0+000-0+330”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    03 lipiec 2010

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-06-10
do godz. 10.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-06-10 o godz. 10.15
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)     100 %

2010-06-04

P13/2010

Or.342/6/10

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony pn; " Odbudowa drogi powiatowej nr 1 232 R Huta Przedborska - Kamionka w km 0+000 - 0+980 (980)"

Przetarg zakończony

2010-06-15

P14/2010

ZDP-3450/  12 /2010

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Opracowanie projektów organizacji ruchu, zgromadzenie danych drogowych dla sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego oraz wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg o dł. 322km i wprowadzenie danych do programu”

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    27 grudzień 2010

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-06-24

do godz. 0945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-06-24 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2010-06-17

P15/2010

 ZDP-3450/  13 /2010

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „ Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa”

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 wrzesień 2010

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-07-02

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-07-02 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2010-06-30

P16/2010

ZDP-3450/ 14  /2010

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „ Remont drogi powiatowej nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 16+722-18+800”

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 sierpień 2010

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-07-14

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-07-14 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2010-07-01

P17/2010

ZDP-3450/   15  /2010

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 226 R Cmolas - Świerczów w km 0+496-1+792, 1+920-3+936”

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 sierpień 2010 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-07-16

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-07-16 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2010-07-01

P18/2010

Or.342/7/10

Kolbuszowa,01.07.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na : Przebudowa zadaszenia - zmiana pokrycia zadaszenia wejścia głównego i podjazdu dla karetek w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej"

Przetarg zakończony

2010-07-05

P19/2010

Or.342/8/10

                                                                            Kolbuszowa, 05.07.2010r.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Poprawa bezpieczeństwa w powiecie kolbuszowkim poprzez remont drogi powiatowej nr 1 227R Trześń -  Domatków - Bukowiec - Kupno"

2010-07-23

P20/2010

Or.342/9/10

Kolbuszowa, 23.07.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczonyna zadanie pn: "Przebudowa zadaszenia – zmiana pokrycia zadaszenia wejścia głównego i podjazdu dla karetek w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej"

2010-07-30

P21/2010

Or.342/10/10

Kolbuszowa,30.07.2010r

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg - Rzeszów"

2010-08-05

P22/2010

Or. 342/11/10                                         Kolbuszowa, 2010-08-05

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa bezpieczeństwa w powiecie kolbuszowskim poprzez remont drogi powiatowej nr 1 227R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno

2010-08-19

P/23/2010

Kolbuszowa, 19.08.2010r.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: "Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg -Rzeszów"


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)